Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017
You are here: Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ
PDF Εκτύπωση E-mail

Γενικά
Ο τεχνητός φωτισμός εσωτερικών χώρων αποβλέπει στη συμπλήρωση του φωτισμού ημέρας ,όπου αυτός δεν επαρκεί ή στην πλήρη αντικατάσταση του π.χ το βράδυ. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να καλύπτει τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου και να δημιουργεί ένα ψυχολογικά ευχάριστο περιβάλλον με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση. Ο σωστός φωτισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα τόσο κοινωνική όσο και οικονομική αφού η ευχαρίστηση, η άνεση, η παραγωγικότητα και η ασφάλεια του ανθρώπου βελτιώνονται με το σωστό φωτισμό. Παράγοντες που πρέπει να λάβει ο μελετητής φωτισμού υπόψη είναι:
Α)Τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου που καθορίζουν:

Α1)Η στάθμη φωτισμού
Α2)Η Θάμβωση
Α3)Η Κατανομή της λαμπρότητας στο χώρο.
Β)Τη ψυχολογική διάθεση του ατόμου που επηρεάζουν:
Β1)Η Θερμοκρασία χρώματος.
Β2)Η Χρωματική απόδοση των λαμπτήρων.
Γ)η οικονομία που καθορίζουν:
Γ1)Η εκλογή της σωστής στάθμης φωτισμού.
Γ2)Η εκλογή του σωστού είδους φωτισμού.
Γ3)Η εκλογή των κατάλληλων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.

Τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει:

Α)Να έχουν ευχάριστο σχήμα και να εναρμονίζονται προς την μορφή του χώρου.
Β)Να διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στους λαμπτήρες και τα όργανα λειτουργίας τους σε χαμηλά επίπεδα.
Γ)Να διανέμουν κατάλληλα τη φωτεινή ροή του λαμπτήρα.
Δ)Να είναι προσιτά για την συντήρηση και τον καθαρισμό τους.

ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τα είδη φωτισμού ενός χώρου διακρίνονται με βάση τη διανομή της φωτεινής ροής προς τα πάνω και προς τα κάτω σε σχέση με οριζόντιο επίπεδο.
Αμεσος φωτισμός
Το 90-100% της φωτεινής ροής των πηγών στέλνετε άμεσα προς τα κάτω και 0-10% προς τα πάνω στο επίπεδο εργασίας.
Εμμεσος φωτισμός
Είναι το αντίθετο του άμεσου. Το 90-100% της φωτεινής ροής στέλνετε προς την οροφή και 0-10% προς τα κάτω, με ανάκληση επιστρέφει στο επίπεδο εργασίας.
Ομοιόμορφος φωτισμός
Το 40-60% της φωτεινής ροής προς τα πάνω και το 40-60% προς τα κάτω.
Ημιέμμεσος φωτισμός
Το 60-90% της φωτεινής ροής προς τα πάνω και το 10-40%προς τα κάτω.

Κίνηση - Αυτοματισμός

1)Γενικά
Οι εγκαταστάσεις κίνησης (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις) έχουν σκοπό τη συνεχή τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα όλων των τμημάτων και των μηχανημάτων (κινητήρας).
Ανάλογα με τις απαιτήσεις επιλέγουμε τον ηλεκτροκινητήρα και ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε το σύστημα ελέγχου.
1.1)Σύστημα τροφοδοσίας
Σύστημα τροφοδοσίας εννοούμε την ηλεκτρική εγκατάσταση του κινητήρα και των βοηθητικών εξαρτημάτων.
1.2)Σύστημα ελέγχου
Σύστημα έλεγχου εννοούμε τις διάφορες λειτουργίες του κινητήρα όπως:εκκίνηση, επιτάχυνση, ρύθμιση ταχύτητας, προστασία, αναστροφή, σταμάτημα, κ.λ.π
Κάθε κομμάτι εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε για να ρυθμίσουμε ή να ελέγχουμε τις λειτουργίες μιας μηχανής ή ενός κινητήρα, ονομάζετε στοιχείο ελέγχου.

2.)Υπολογισμός στοιχείων στις εγκαταστάσεις κίνησης
2.1) Εκλογή κινητήρα
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο κινητήρα για την ανάλογη εργασία. Για την κατάλληλη εκλογή του κινητήρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω:
2.1.α.Την ισχύ του κινητήρα.
2.1.β.Τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης από τον κινητήρα.
2.1.γ.Τον αριθμό στροφών της μηχανής και του κινητήρα.
2.1.δ.Το είδος του κινητήρα που θα χρησιμοποιήσουμε.
2.2.)Καθορισμός ισχύος ηλεκτροκινητήρων
Ο Κάθε κινητήρας έχει μια πινακίδα πάνω στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία του όπως:Τάση (Volt),Στροφές (SAL),Ένταση(Αmper),Βαθμός απόδοσης ,συνΦ και ισχύς(ΚW ),(HP).
2.3.)Υπολογισμός ρεύματος λειτουργίας
Εφόσον γνωρίζουμε τα στοιχεία του κινητήρα από την πινακίδα του, υπολογίζουμε το ρεύμα λειτουργίας.
Ιφ=Pπ/Uφ.συνφ.η (Ένταση σε κάθε φάση σε Α)
Ιπ=Ρπ/1,73.Uπ.συνΦ.η (Ένταση γραμμής, πολική ένταση σε Α)
2.4.)Υπολογισμός ρεύματος εκκίνησης(Ι εκ)
Είναι γνωστό το μειονέκτημα που έχουν οι ασύγχρονοι 3-φασικοί κινητήρες από τους σύγχρονους ,ότι κατά την εκκίνηση τους τραβούν από το δίκτυο περισσότερο ρεύμα 6-7 φορές από ότι στην κανονική τους λειτουργία.
2.5. Σύνδεση τριφασικών κινητήρων στο δίκτυο
Αυτό που θα προσέξουμε ιδιαίτερα πριν συνδέσουμε το κινητήρα είναι η τάση λειτουργίας του. Πρέπει να συμβουλευτούμε την πινακίδα που αναγράφει την τάση λειτουργίας του.
Όταν η ένδειξη της πινακίδας δείχνει Δ 380V,τότε μπορούμε να συνδέσουμε τον κινητήρα μόνο κατά τρίγωνο Δ. Όταν η ισχύς του κινητήρα είναι πάνω από 3ΚW,σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ, μπορούμε να κάνουμε σύνδεση Υ/Δ (δηλαδή κατά την εκκίνηση του κινητήρα τα τυλίγματα θα έχουν σύνδεση αστέρα και κατά την κανονική λειτουργία σύνδεση τριγώνου)
2.6.Υπολογισμός της διατομής γραμμής τροφοδότησης του κινητήρα
Εφόσον ξέρουμε το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα μπορούμε να υπολογίσουμε την διατομή των καλωδίων. Σε πίνακες υπάρχουν οι διατομές των καλωδίων και οι επιτρεπόμενες εντάσεις.

       a700