Εκτύπωση

Το Dupline χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διεργασιών των εργοστασίων
Σε πολλές εγκαταστάσεις παραγωγής είναι δυνατό να επιτευχθεί μεγάλη μείωση κόστους με τη βοήθεια της επιτήρησης των μηχανών και των διεργασιών τους . Επιτρέπει στο προσωπικό συντήρησης να επιδιορθώσει τα σφάλματα γρήγορα και με ακρίβεια και συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων απόδοσης μηχανών σε μια βάση δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια προς ποιοτικό τους έλεγχο και την αύξηση της αποδοτικότητας μηχανών . Το Dupline είναι ένα ιδανικό σύστημα για αυτόν τον τύπο εφαρμογών , γιατί καλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανίας , είναι ευέλικτο , αρθρωτό και αξιόπιστο και συγχρόνως παρέχει εύκολη διασύνδεση στο ΙΤ -επίπεδο . Επιπλέον , το Dupline επιλύει τα προβλήματα χωρίς απόκλιση από τον προϋπολογισμό . Οι αρχικές δαπάνες είναι χαμηλές , και το σύστημα μπορεί να επεκταθεί βαθμιαία σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και αφού ο προϋπολογισμός το επιτρέπει . Το Dupline μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για να επιτηρεί διάφορες γραμμές παραγωγής με πλαστικούς εξωθητές . Οι παλμικές έξοδοι των μετρητών ενέργειας συνδέονται με τους μετρητές Dupline , οι έξοδοι συναγερμών των ελεγκτών θερμοκρασίας , όπως "κύκλωμα θέρμανσης ανοικτό " ή "απώλεια στην τροφοδοσία θέρμανσης " συνδέονται σε ψηφιακές εισόδους ενώ οι μετρητές πίεσης συνδέονται με αναλογικές εισόδους 4-20 mA . Όλες οι τιμές και τα σήματα συναγερμού διαβιβάζονται στο αποκεντρωμένο PC ελέγχου με ένα σύστημα SCADA, το οποίο ειδοποιεί το προσωπικό συντήρησης και αποθηκεύει όλα τα γεγονότα και τις τιμές σε μια βάση δεδομένων , ώστε να εκτιμηθούν αργότερα η κατανάλωση ισχύος και οι πιθανές αιτίες παύσης των μηχανών.

a24