Αλεξικέραυνα – Γειώσεις

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις για Αλεξικέραυνα και Γειώσεις

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Η τροφοδοσία ρεύματος στον υπολογιστή, τα περιφερειακά αλλά και στις υπόλοιπες συσκευές ήχου και εικόνας αλλά και τηλεφωνικές συσκευές, όταν γίνεται από το δίκτυο τροφοδοσίας ενέχει κινδύνους.

Οι ξαφνικές αλλαγές της τάσης τροφοδοσίας του δικτύου, δημιουργούν υψηλά ρεύματα στο εσωτερικό των συσκευών που αρκετά συχνά οδηγούν στην καταστροφή τους.

Επίσης, η κακοκαιρία και κυρίως η πτώση κεραυνών, δημιουργούν στο δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος αλλά και στις τηλεφωνικές γραμμές αστάθειες και πολύ υψηλές τάσεις που μπορούν να φτάσουν τις μερικές χιλιάδες Βολτ.

Για την προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η εταιρεία μας, μετά από μελέτη του χώρου και των συνθηκών, αναλαμβάνει την κατασκευή και την εγκατάσταση συστημάτων γείωσης και αλεξικέραυνων.

Με τους τρόπους αυτούς, εξασφαλίζεται η προστασία όλων των συσκευών από κάθε μορφής υπέρταση που μπορεί να οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα ή σε δίκτυο τροφοδοσίας.