Υποδομή Καλωδιώσεων

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Υποδομής Καλωδιώσεων

Γενικά
Στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δομημένης καλωδίωσης τηλεπικοινωνιών σε ένα κτίριο, πρωτεύοντα ρόλο λαμβάνει η μελέτη της υποδομής για την εγκατάσταση των καλωδίων και η εναρμόνιση της μελέτης με την συνολική κτιριακή υποδομή και τις μελέτες των Ηλεκτρομηχανολογικών του κτιρίου.
Για τις ορατές εγκαταστάσεις στους τοίχους και τις οροφές χρησιμοποιούμε ειδικά μεταλλικά και πλαστικά κανάλια. Ανοικτά ή κλειστά ή διάτρητα ,γνωστά ως κανάλια τοίχου. Υπάρχουν και τα κανάλια δαπέδου που κατασκευάζονται από πλαστικό υλικό με καλές μηχανικές και μονωτικές ιδιότητες. Όλα τα κανάλια μεταλλικά ή πλαστικά συνοδεύονται από εξαρτήματα όπως γωνίες, διακλαδώσεις κ.α

1.Κλειστά πλαστικά κανάλια τοίχου και οροφής
Είναι κατάλληλα μόνο για ορατές εγκαταστάσεις σε εσωτερικούς χώρους και εκεί που δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις μηχανικής αντοχής, τοποθετούνται πάνω σε τοίχους με πλαστικά βύσματα (ούπα)και βίδες.

Υπάρχουν πλαστικά κανάλια όπου διαχωρίζουν τα ισχυρά και τα ασθενή καλώδια. Έτσι εξασφαλίζεται η διακριτική όδευση των καλωδίων, ο συνεχής διαχωρισμός ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και η εγκατάσταση διακοπτικού υλικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Είναι κατασκευασμένα από PVCκαι στο εμπόριο υπάρχουν τυποποιημένα μεγέθη σε μήκος 2 μέτρων.
Τύπους καναλιών που εγκαθιστούμε είναι:LEGRAND,TEHALIT,IBOCO,EC,ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ κ.α

2.Mεταλλικές σχάρες - διάτρητες
Είναι κατάλληλες μόνο για ορατές εγκαταστάσεις και τοποθετούνται στους τοίχους ή τις οροφές με την βοήθεια ειδικών στηριγμάτων. Είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα και έχουν μηχανική αντοχή. Μπορούν μετά την τοποθέτηση των καλωδίων να παραμένουν ανοικτά ή να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά μεταλλικά καλύμματα.

Στο εμπόριο υπάρχουν σε μήκος 3 μέτρων και συνοδεύονται από μια σειρά βοηθητικών εξαρτημάτων όπως α)Γωνίες 90 μοίρες , β)Γωνίες 45 μοίρες , γ)ταφ (διασταυρώσεις), δ)εξαρτήματα ανάρτησης σύνδεσης κ.α

3.Πλαστικοί σωλήνες - μεταλλικοί
Τους σωλήνες τους χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για να αυξήσουμε την μονωτική και την μηχανική αντοχή των καλωδίων. Ανάλογα με το τρόπο της εγκατάστασης και της τοποθέτησης χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

Α)Χωνευτοί σωλήνες
Τοποθετούνται μέσα στους τοίχους ή κάτω από τα επιχρίσματα και μέσα στις οροφές ή στα δάπεδα.

Β)Εξωτερικοί σωλήνες(ορατοί)
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής χωρίζονται σε:

· Χαλυβδοσωλήνες χωρίς εσωτερική μόνωση.
· Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική μόνωση.
· Χαλυβδοσωλήνες σπιράλ με εσωτερική μόνωση.
· Χαλυβδοσωλήνες σπιράλ με εσωτερική και εξωτερική μόνωση.
· Πλαστικούς σωλήνες σπιράλ βαρέως τύπου.
· Πλαστικούς σωλήνες σπιράλ ελαφρού τύπου.
· Πλαστικούς σωλήνες ευθύγραμμοι βαρέως τύπου.
· Πλαστικούς σωλήνες ευθύγραμμοι ελαφρού τύπου.