Έλεγχος Πρόσβασης

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης ( Access Control )
χρησιμοποιούνται για να ελέγξουμε τη πρόσβαση προσώπων και οχημάτων σε κάποιους   χώρους.
Από μία πόρτα έως ένα ασανσέρ θα επιτρέπουν σε συγκεκριμένα άτομα να εισέρχονται και να εξέρχονται στους χώρους αυτούς.

Η ελεύθερη πρόσβαση επιτυγχάνεται με την αναγνώριση κάρτας ή κωδικού ,δακτυλικού αποτυπώματος, ακόμα και του οφθαλμού.
Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των συμβάντων μέσο Η/Υ, με αναλυτική κατάσταση των ατόμων που έχουν πρόσβαση ελέγχοντας έτσι την ήμέρα την ώρα και την διάρκεια παραμονής στο συγκεκριμένο χώρο.

Το κυριότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι επιτρέπουν την πρόσβαση σε διάφορους χώρους ανάλογα με τον βαθμό ασφαλείας τους.

Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους διακρίνονται σε:

. Συστήματα με χρήση κωδικού.
. Συστήματα με χρήση κάρτας.
. Συστήματα προσέγγισης.