Πυρανίχνευση

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Συστημάτων Πυρανίχνευσης

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης από τα πρώτα τους στάδια και παρέχουν έγκαιρη ειδοποίηση.

Η μελέτη και η εγκατάσταση
ενός συστήματος πυρανίχνευσης, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία προληπτικής πυροπροστασίας που αναφέρεται στο είδος και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου
που θέλουμε να προστατεύσουμε. 

Ανάλογα με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένος
να ελέγχει και να δέχεται πληροφορίες ο κεντρικός πίνακας από τα αισθητήρια πυρανίχνευσης και
τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, τα συστήματα πυρανίχνευσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Συστήματα ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ Πυρανίχνευσης

Β. Συστήματα Πυρανίχνευσης ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ.

Οι αυτόνομοι πυρανιχνευτές
(self - contained fire detectors)
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους πυρανιχνευτές που συνδέονται σε ένα σύστημα πυρανίχνευσης.

Ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης από τα πρώτα τους στάδια.

Τροφοδοτούνται συνήθως από μία αλκαλική μπαταρία των 9V, ή και κατευθείαν από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Όταν ενεργοποιηθούν, ενημερώνουν οπτικά και ηχητικά για την κατάσταση του χώρου που βρίσκονται με την βοήθεια των σειρήνων που διαθέτουν.

Πολλές φορές οι αυτόνομοι πυρανιχνευτές έχουν ενσωματωμένα μηνύματα προειδοποίησης και ενημέρωσης για την απομάκρυνση των ατόμων μέσο των οδών διαφυγής.