Ηλεκτρικοί Πίνακες

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών Πινάκων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι πίνακες χρησιμοποιούνται για
την τροφοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και για
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα κυκλώματα.

Οι πίνακες διακρίνονται σε:

1)Γενικοί πίνακες διανομής
2)Πίνακες φωτισμού
3)Πίνακες κίνησης
Στο εσωτερικό των πινάκων βρίσκονται τα όργανα προστασίας και ελέγχου των κυκλωμάτων που αυτοί τροφοδοτούν (διακόπτες φορτίου, αυτόματες ασφάλειες, ραγοδιακόπτες, αυτόματοι διακόπτες φορτίου, ρελέ ισχύος όργανα μέτρησης κ.α)


Ο πίνακας διανομής τοποθετείται αμέσως μετά το κιβώτιο του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και στην πιο προσιτή θέση του κτιρίου για να μπορούμε να διακόπτουμε εύκολα την παροχή σε περίπτωση κινδύνου ή ανωμαλίας.
Στις εσωτερικές (οικιακές )εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο χωνευτούς πλαστικούς ή μεταλλικούς πίνακες.
Σε βιοτεχνικούς ή βιομηχανικούς χώρους χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο εξωτερικούς πλαστικούς ή μεταλλικούς πίνακες αυξημένης προστασίας.

Το μέγεθος των πινάκων εξαρτάται:
1)Από την ισχύ της παροχής
2)Από τον αριθμό των επιμέρους κυκλωμάτων.
Το είδος των πινάκων εξαρτάται:
1)Από το βαθμό προστασίας
2)Από το περιβάλλον που θα τον τοποθετήσουμε

Υλικά πινάκων που χρησιμοποιούμε είναι:
LEGRAND, HAGER, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER κ.α