Δομημένη Καλωδίωση – Οπτικές Ινες

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Δομημένης Καλωδίωσης και Εγκαταστάσεις Οπτικών Ινών

Η εταιρία μας σχεδιάζει και εγκαθιστά δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης όλων των κατηγοριών από το 1993 .

Σχεδιάζουμε εγκαθιστούμε και πιστοποιούμε με ειδικά όργανα πιστοποίησης τα έργα που υλοποιούμε βάση των προτύπων καθώς και των ειδικών οδηγιών των κατασκευαστών των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης και οπτικών ινών.

Διαθέτουμε εξιδεικευμένο προσωπικό το οποίο παρακολουθεί και εξειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες έγκαιρα ώστε να εξασφαλίζουμε την άριστη εκτέλεση των εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουμε.

Η πολυετή εμπειρία και ο μεγάλος αριθμός έργων που έχουμε αναλάβει και υλοποιήσει μας κατατάσσει   ανάμεσα στους πρώτους που εφαρμόζουν τα νέα τεχνολογικά υλικά στον τομέα αυτό.

Διαθέτουμε πιστοποιητικά εξουσιοδότησης εγκατάστασης  των μεγαλύτερων οίκων κατασκευής συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης στην Ελληνική αγορά.

Η χρησιμοποίηση αξιόπιστων υλικών για την υποδομή των καλωδιώσεων , σε συνδυασμό με τον σωστό τρόπο εγκατάστασής τους, εγγυάται τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός δικτύου και κάνει πιο προσιτές τις μελλοντικές επεκτάσεις.   

----

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Η χρήση των οπτικών ινών έχει γίνει σήμερα συνώνυμη με την υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και τείνει να επικρατήσει παντού γύρω μας.


Η ταχύτατη μετάδοση δεδομένων αποτελεί σήμερα μια επιτακτική ανάγκη, τόσο σε μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας, όσο και για την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων Voice over IP.
Η καλύτερη πρόταση για την κάλυψη των υψηλών σημερινών αναγκών σε bandwidth, δεν είναι άλλη από τη χρήση ενός δικτύου οπτικών ινών.

Οι οπτικές ίνες μεταδίδουν φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με μηδενικές σχεδόν απώλειες, ενώ η ταχύτητα μετάδοσης πλησιάζει αυτή
με την οποία διαδίδεται το φως.

Πλεονεκτήματα:

Η υψηλή διείσδυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες δεν είναι τυχαία, αλλά αντίθετα οφείλεται στον μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων της, τα οποία συνοψίζονται
στα εξής:

1) Χαμηλό κόστος
2) Υψηλό bandwidth
3) Μικρή εξασθένιση του σήματος
4) Μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια
5) Αμιγώς ψηφιακό σήμα
6) Υψηλή διαθεσιμότητα
7) Μικρές διαστάσεις και βάρος