Δίκτυο Υπολογιστών

Αναλαμβάνουμε Εγκαταστάσεις Δικτύων Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

"Δίκτυα υπολογιστών" είναι τα συστήματα στα οποία υπάρχει ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός από ξεχωριστούς αλλά συνδεμένους μεταξύ τους υπολογιστές. Δύο υπολογιστές θεωρούνται συνδεμένοι σε δίκτυο, όταν μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες.

Ο αρχικός στόχος δημιουργίας των δικτύων ήταν η κοινή χρήση διαφόρων συσκευών (σκληροί δίσκοι, εκτυπωτές κλπ.) από όλους τους χρήστες του δικτύου.


Τα δίκτυα υπολογιστών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
Τοπικά Δίκτυα (LAN, Local Area Networks) και Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
(WAN, Wide Area Networks).

Για παράδειγμα, ένα δίκτυο υπολογιστών, στο ίδιο κτίριο, θεωρείται Τοπικό (LAN)
ενώ ένα δίκτυο που χρησιμοποιείται απ' τα υποκαταστήματα μιας Τράπεζας
σ' όλη τη χώρα, θεωρείται Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN).

Οι υπολογιστές που είναι συνδεμένοι σε ένα τοπικό δίκτυο, ονομάζονται σταθμοί εργασίας και μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες και πόρους του συστήματος. Δηλαδή, κάθε σταθμός εργασίας, μπορεί να βλέπει τους σκληρούς δίσκους των υπόλοιπων υπολογιστών του δικτύου, σαν να είναι δικοί του δίσκοι. Επίσης μπορεί να μοιράζεται ένα modem με άλλους υπολογιστές του δικτύου. Τέλος, μπορεί να μοιράζεται προγράμματα, αρχεία δεδομένων κ.ά. με άλλους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε εξοικονόμηση του κόστους, αφού ένας εκτυπωτής, ένα modem ή ένα πακέτο λογισμικού μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους από έναν υπολογιστές. Επίσης, μέσο του δικτύου, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν μηνύματα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από το γραφείο τους.