Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με ιδιαίτερη προσοχή. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική ενημέρωση.

Όταν η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” λαμβάνει τα στοιχεία σας, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας, με τους παρακάτω τρόπους. Όταν συνδέεστε με το δικτυακό χώρο της “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” , δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τα στοιχεία σας. Ο server συλλέγει μόνο τα domain names και όχι τις διευθύνσεις e-mail.
Η πληροφόρηση αυτή συλλέγεται (όχι σε ονομαστική βάση) για στατιστικούς λόγους, για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, το μέσο χρόνο κάθε επίσκεψης, κλπ. Η “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)” χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για τη βελτίωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας.
Στην προσπάθειά μας να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποτελεσματική και ασφαλή, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ικανοποιούν τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)”
Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε με κάποια άλλη ιστοσελίδα, τότε θα ισχύουν οι κανονισμοί της εκάστοτε ιστοσελίδας και όχι της “Λιατόπουλος Νικόλαος (Netwar)”